The Wapz Wedding Band

วงดนตรีงานแต่งงาน

Facebook วง The Wapz Wedding Band

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อเป็นการรับษาสิทธิและปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์เองต้องมีการแจ้งให้กับผู้เยี่ยมชมทราบว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการเก็บรวมรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างไรบ้าง

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน หรือ ติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ โดย เว็บไซต์ wapz.in.th มิได้มีการเข้าถึง รวมรวม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น มีประโยน์ในการนำเสนอ สินค้า หรือ บริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด แต่เนื่องด้วยเว็บไซต์ wapz.in.th ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเป็นหลัก ประกอบกับสินค้าและบริการของเว็บไซต์ wapz.in.th นั้นมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว คือการเป็นวงดนตรีสำหรับเล่นงานแต่งงาน และงานเลี้ยงต่างๆเท่านั้น ทางเว็บไซต์ จึงไม่มีความประสงค์และความจำเป็นจะต้องจัดเก็บ หรือบันทึกข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น

ดังนั้นเพื่อความสบายใจ และความปลอดภัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ wapz.in.th ต่อผู้เยี่ยมชม เราจึงแจ้งให้ทราบตามเบื้องต้นว่าเราไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลใดๆทั้งสิ้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ตามที่แจ้งไว้ในข้อการรวบรวมข้อมูลแล้วว่าทางเว็บไซต์ wapz.in.th มิได้รวบรวมข้อมูลใดๆ ดังนั้นจึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น เนื่องจากทางเราไม่มีข้อมูลในส่วนนี้

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

ในเว็บไซต์ wapz.in.th อาจมีลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นๆได้ ทั้งทางลิงค์ข้อความ ลิงค์รูปภาพ หรือแบนเนอร์ โดยเว็บไซต์มิได้มีส่วนร่วมกับบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ปลายทาง หรือพันธมิตรต่างๆทั้งสิ้น ทางวงไม่มีส่วนกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้น หากผู้เข้าเยี่ยมชมได้ออกจากเว็บไซต์ด้วยลิงค์ใดๆในเว็บไซต์ wapz.in.th แล้ว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

เด็กและเยาวชน

เนื่องด้วยทางเว็บไซต์ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีอายุเท่าไร เป็นเด็กเยาวชนหรือไม่ ทางเว็บไซต์จึงมิได้ทำการติดตั้งระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนนึงส่วนใดของเด็ก และ เยาวชน แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ปกครองสบายใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ wapz.in.th ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น ยกเว้นแต่ผู้ใช้งานได้มีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆจากเว็บไซต์ wapz.in.th โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ปลายทางต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เมื่อ 27 มิ.ย. 2557