The Wapz Wedding Band

วงดนตรีงานแต่งงาน

Facebook วง The Wapz Wedding Band

Terms of Services

ข้อตกลงการใช้บริการ

เว็บไซต์ wapz.in.th มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวง The Wapz ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่นดนตรีงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานอีเว้นท์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สืบค้น และรับทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวง The Wapz เช่นประวัติผลงานที่ผ่านมา ราคาค่าบริการ ขอบเขตการให้บริการของวงเป็นต้น

นอกจากเป็นเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจแล้ว เว็บไซต์ wapz.in.th ยังเป็นอีกช่องทางเพื่อใช้ในการติดต่อกับสมาชิกในวง เพื่อติดต่อหากต้องการอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม หรือต้องการติดต่องานกับทางวงดนตรี The Wapz

นอกจากติดต่อกับสมาชิกในวงแล้ว ทางวงก็ยังเป็นสื่อกลางในการจัดหาสมาชิก หรือวงดนตรีอื่นๆแทนให้ได้ ในกรณีที่วงไม่สามารถให้บริการในช่วงเวลาที่ผู้ติดต่อต้องการได้ หรือความต้องการของผู้ติดต่อกับข้อมูลชี้เฉพาะของวงไม่สามารถรองรับต่อกันได้ เช่น สมาชิก หรือเครื่องดนตรี และหรือ อื่นๆ ที่ต้องการ ไม่สามารถตอบสนองได้ เป็นต้น

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์

เนื่องจากเว็บไซต์มีส่วนที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถโพสข้อความเพื่อสอบถาม และ แสดงความคิดเห็นได้ ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อบภายในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ จึงมีข้อกำหนดในกการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

  • ห้ามมิให้โพสต์ข้อความที่มีภาษาลามกอนาจาร หยาบคายหรือไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  • ห้ามมิให้โพสต์ข้อความที่มีข้อมูลเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมสินค้า หรือ การบริการใดๆ หรือเผยแพร่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อันมิได้เกี่ยวข้องกับสมาชิก The Wapz เว้นแต่จะได้รับอนุญาติ
  • ห้ามมิให้โพสต์ข้อความที่เป็นขยะ (Spam) เช่นการโพสข้อความที่ไม่สามารถอ่านได้โดยมนุษย์ หรือการโพสข้อความซ้ำๆ
  • ห้ามมิให้โพสข้อความที่มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกทางสังคม รวมทั้งการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง

หากทางเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ตรวจพบเจอข้อความที่ไม่เหมาะสมใดๆภายในเว็บไซต์ที่ถูกโพสโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการลบได้ทันที่ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งกับผู้โพส

การเปลี่ยนแปลงภายในเว็บไซต์

ข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ รูปลักษณ์เว็บไซต์ และการแสดงผลของเว็บไซต์ wapz.in.th สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ข้อมูลต่างๆให้ยึดถือข้อมูล ณ เวลาปัจจุบันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุดเสมอ เว้นแต่ได้มีการติดต่อโดยตรงกับสมาชิกภายในวง

สงวนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ และ วง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ, รูปภาพ, การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่มีการระบุชี้แจงที่มาของข้อความ และ รูปภาพ ไว้อย่างชัดเจนเป็นอื่น โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอกเนื้อหา และรูปภาพเพื่อใช้แสดงผล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อขาย หรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นในเชิงพานิชย์ เว้นไว้จากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของทางวงเท่านั้น

การเชื่อมโยงเว็บไซต์

ภายในเว็บไซต์มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้อาจมีการสนับสนุน หรือส่งเสริมการขาย หรือการให้เครดิต หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยผู้ใช้งานยอมรับทราบและตกลงว่าทางเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการเชิ่มโยงที่ผิดพลาด หรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ปลายทางที่ได้มีการเชื่อมโยงไป

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบความผิดพลาด

ข้อมูลต่างๆ รูปลักษณ์ หรือการแสดงผลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อาจมีข้อผิดพลาดได้ เช่น ความผิดพลาดจากตัวสะกดอักษรที่ผิด, การให้ข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อมูลเก่า หรือการให้ที่มาไม่ถูกต้อง รวมทั้งความผิดพลาดจากเว็บไซต์โปรแกรมมิ่ง (coding) ทำให้เว็บไซต์แสดงผลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ การแสดงผลที่แต่งต่างกันจากบราวเซอร์ หรืออุปกรณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ทั้งหมด ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ของการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้งาน ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้า (สงวนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา)

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ และผู้ใช้งาน อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทยตามบทบัญญัติ ว่าด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เมื่อ 27 มิ.ย. 2557